Ra quân chấn chỉnh các sai phạm trong khu dân cư Việt Sing phải làm dứt điểm

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:02:31