Việt Nam thắng Indonesia 4-0

Cập nhật 08-06-2021

Nữ Thái Lan 0-1 Nữ Việt Nam

Cập nhật 08-12-2019