Giai đoạn 2005 - 2010 Bình Dương cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:05:06