Gỡ khó cho công nhân lỡ dính “tín dụng đen”

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:04:12