Ý nghĩa từ mô hình siêu thị 0 đồng

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:04:21