Thanh niên Bình Dương sẵn sàng lên đường nhập ngũ

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:04:09