Một thanh niên ngáo đá cố thủ suốt 7 giờ trên nóc nhà hai tầng

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:02:02