Một gia đình hơn 100 lần hiến máu tình nguyện

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:02:42