Máy ATM quá tải, giải pháp nào. Kỳ 2: Nhanh chóng khắc phục kịp thời, đáp ứng nhu cầu

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:05:22