Máy ATM quá tải, giải pháp nào? Kỳ 1: Khách hàng bức xúc

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:07:39