Không sợ khó, chỉ sợ không công bằng!

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:02:16