Hy sinh cái riêng vì lợi ích chung

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:02:01