Bản tin ngày 30-8

Cập nhật 30-08-2016

Bản tin ngày 29-8

Cập nhật 29-08-2016

Bản tin ngày 28-8

Cập nhật 28-08-2016

Bản tin ngày 27-8

Cập nhật 27-08-2016

Bản tin ngày 26-8

Cập nhật 26-08-2016

Bản tin ngày 25-8

Cập nhật 25-08-2016

Hull City 0-1 Manchester United

Cập nhật 29-08-2016

Man City 3-1 West Ham

Cập nhật 29-08-2016

Manchester City 1-0 Steaua Bucuresti

Cập nhật 27-08-2016

Chelsea 3-2 Bristol Rovers

Cập nhật 25-08-2016

Burton 0-5 Liverpool

Cập nhật 25-08-2016